Międzynarodowy apel o solidarność z Federacją Pracowników Mjanmy

Strajki, demonstracje, wolność zgromadzeń – nic z tego już nie istnieje w Mjanmie. Odkąd junta wojskowa 1 lutego 2021 r. ponownie przejęła władzę w kraju Azji Południowo-Wschodniej, przemoc i represje są na porządku dziennym. Warunki pracy m.in. szwaczek – które produkują dla zachodnich firm, takich jak H&M, Adidas czy Nike – nadal się pogarszają. Wiele związków zawodowych i organizacji pozarządowych zostało zdelegalizowanych, w tym FGWM (Federacja General Workers Myanmar), którą wspieramy od lat poprzez akcje solidarnościowe przed oddziałami Adidasa oraz darowiznami. Wielu jej członków musiało uciekać lub ukrywać się w wyniku czego nie są już w stanie opłacać składek członkowskich. Mimo niesprzyjających okoliczności FGWM nadal dofinansowuje kryjówki dla ukrywających się działaczy, finansuje działalność ruchu oporu czy organizuje warsztaty dla lepszego zorganizowania swoich członków.

Wojsko w Mjanmie prowadzi brutalną wojnę domową przeciwko własnej ludności, zwłaszcza przeciwko członkom mniejszości etnicznych i wszelkim działaczom opozycji. I to nie tylko od ostatniego zamachu stanu w 2021 roku.

Międzynarodowe firmy korzystają z korzystnych warunków produkcji w kraju, bo nie ma tam ani wolności zgromadzeń, ani płatnych urlopów, ani nawet rozsądnych płac. Próby egzekwowania praw pracowniczych są miażdżone.

FGWM nie tylko wzmacnia pozycję robotników (włókienniczych) znajdujących się w wielkim niebezpieczeństwie i wspiera ich w organizowaniu się w fabrykach, ale także działa przeciwko rządowi wojskowemu i jego faszystowskiemu reżimowi, na rzecz nowej konstytucji i demokracji federalnej. I o wyzwolenie wszystkich więźniów politycznych!

FGWM od początku była zaangażowana w protesty przeciwko dyktaturze wojskowej: w pierwszych tygodniach organizowała demonstracje i strajki. Szeroko zakrojony strajk generalny – w którym brali udział m.in. lekarze, kierowcy autobusów i urzędnicy administracyjni – został w dużej mierze zainicjowany przez robotników włókienniczych.

Bo prawa robotników są nierozerwalnie związane z obecną sytuacją polityczną: wojsko kontroluje prawie wszystkie przepływy finansowe w kraju, czerpie korzyści z inwestycji zagranicznych, a zarządy fabryk wzywają wojsko na pomoc w stłumieniu strajków i protestów.

Ale te działania kosztują! Pieniądze, których Federacja obecnie nie ma. Swoją darowizną pieniężną wspierasz pracę FGWM, a tym samym bezpośrednio robotników, którzy przyłączyli się do ruchu oporu.

FGWM wspiera swoich związkowców, wzmacnia działaczy warsztatami i szkoleniami, pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz finansuje ulotki, plakaty i transparenty kampanii politycznych. Pieniądze nie idą na pensje żadnych urzędników, ponieważ FGWM jest zrzeszeniem (podstawowych) związków zawodowych, w dużej mierze wspieranych przez samych pracowników.

Odważ się walczyć – Odważ się wygrać!

Jest to inicjatywa Freie Arbeiter*innen-Union (FAU) Hamburg wraz z FGWM i osobami z innych syndykatów FAU oraz IWW (Industrial Workers of the World). I jest również wspierany przez Earth Strike UK.